2. EBAT Kongresi 2. EBAT Kongresi

Konu Başlıkları

Biyofizik & Biyoanalitik

Biyoinformatik

Biyolojik Aktivite Tayinleri

Biyomolekül & Metabolitlerin Belirlenmesi

Biyomoleküllerin Kimyası

Biyonanoteknoloji & Biyomühendislik

Biyosensörler & Biyomateryaller

Biyosorpsiyon

Biyoteknoloji & Biyotransformasyon

Doğal Ürünlerin Biyokimyası

Doku Mühendisliği & Uygulamaları

Endüstriyel Enzim Uygulamaları

Eksozom & Sıvı Biyopsi

Kök Hücre

Mikrobiyoloji & Uygulamaları

Moleküler Biyokimya

Protein Saflaştırma & Teknolojileri

Proteomiks

Announcements

Invited Speakers

Detailed information about the congressional participation fee ...

Archive

Past congresses and congressional documents...

Sponsorship

Click to sponsor the Congress