Özet Gönderimleri

Özet Hazırlama Kılavuzu

Hazırlanan özetler (Kongrede sunum Türkçe yapılacak olsa dahi sisteme İngilizce olarak özet sunulmalıdır) bir sayfayı aşmamalıdır. Her bir özetin içinde konu ve problem, araştırmanın amacı ve önemi, araştırmada kullanılan yöntemler, veri toplama teknikleri ve ulaşılan bulgulara değinilmelidir. Özetinizi Giriş yaptıktan sonra buradan sisteme yükleyebilirsiniz. Bir araştırmacı sorumlu yazar olarak en fazla iki bildiri sunumuyla kongreye katılım sağlayabilir.

Örnek Özet Metni için lütfen TIKLAYINIZ.

Lütfen örnek metin içerisinde hazırladığınız Özetinizi sisteme yükleyiniz.

 

Poster Hazırlama Kuralları

Posterlerin boyutu 70 cm (en) x 100 cm (yükseklik) olmalıdır.

Yazı boyutu 1 m uzaklıktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır.

Özet başlığı altına yazar isimleri yazılmalı ve özeti sunacak kişinin isminin altı çizilmelidir.

Poster özetleri ve Poster Sunumları, kısa sözlü sunumlar Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

Başarılı bulunan en iyi on posterden ilk üçüne 1., 2. ve 3.’lük ödülü, diğerleri ise “mansiyon” belgesi ile ödüllendirilecektir. Ödüller kapanış töreninde takdim edilecektir.

Bilim kurulunun yapacağı değerlendirme sonrasında bazı posterlere “Kısa sözlü sunum" fırsatı verilecektir. Kısa sözlü sunumlar, uluslararası birçok kongrede uygulanmaya başlanan yeni bir sunum tekniğidir. Bu şekilde yapılacak olan sunumlar (kongre tarafından belirlenen ve duyurulan bir zaman diliminde) poster saatlerinde ayrıca "poster" olarak da sergilenecek ve katılımcılarla tartışılacaktır. Kısa sözlü sunum süresi 5 dakika ile sınırlı olacaktır. Bu sunum için en fazla 5 slayt hazırlanmalıdır. Sunumda; çalışmanın başlıca amacı, uygulanan yöntem, çalışmanın önemi ve yaygın etkisi dile getirilmeli ve poster numarası belirtilerek dinleyiciler postere davet edilmelidir.

Announcements

Invited Speakers

Participation Fee

Detailed information about the congressional participation fee ...

Archive

Past congresses and congressional documents...

Sponsorship

Click to sponsor the Congress